Kreuzwege

Kreuzweg (offenbart an Schwester Josefa Menéndez - Die Liebe ruft)

Kreuzweg (Brüssel)

Die sieben Worte am Kreuz (offenbart an Schwester Josefa Menéndez)